Ovládání projektu Scratch pomocí Me senorů I.

Ovládání pro hotový Scratch projekt – hru na motivy „flappy birds“. Obtížnost hry volíme pomocí potenciometru a postavu zdolávající překážky ovládáme pomocí joystiku.

Pomůcky:

Arduino UNO + Me UNO Shield nebo jiná MakeBlock deska,  Me Potentiometer, Me joystick, USB propojovací kabel, program mBlock 3.4.11+

Zapojení:

  • port 7 – Me Potentiometer
  • port 8 – Me Joystick

V mBlocku zvolíme desku Me UNO Shield, popř. jinou. Nahrajeme výchozí firmware, popř. též software.

První úkol

V mBlocku nastavujte rychlost pohybu pandy po obrazovce pomocí potenciometru.

Druhý úkol

V mBlocku nastavujte rychlost pohybu překážek ve hře na motivy „flappy birds“  po obrazovce pomocí potenciometru.

Třetí úkol

V mBlocku nastavte ovládání pohybu postavy tak, aby reagovala na joystick. Otestujte nejprve, jaké hodnoty a rozsahy joystick vrací a kde má středové hodnoty?

První pokusy