Sledování čáry – začínáme

Sledování čáry jako jedna ze základních a často používaných řešení pro navigování robota v prostoru danou trasou.

Například v podzemí motolské nemocnice takoví sledovači převáží materiál, jídlo, prádlo…

Možnosti rozšíření úloh

  • čára s pravoúhlými zatáčkami
  • čára s křižovatkami
  • čára s přerušením
  • čára s překážkami