Pokusy s teplotním čidlem

Experimentování s teplotním čidlem a reprezentací naměřených hodnot pomocí postavy v mBlocku, sedmisegmentového displeje a zápis (logování) hodnot do proměnné typu seznam.

Datalog v mBlock

Pomůcky:

Arduino UNO + Me UNO Shield nebo jiná MakeBlock deska, Me Sedmi-segmentový displej, Me RJ25 adaptér, Me teplotní čidlo vodotěsné, USB propojovací kabel, program mBlock 3.4.11+

Zapojení:

  • port 3Me 7-segmentový sériový displej
  • port 8 – Me RJ Adaptér
    • slot 1Me teplotní čidlo vodotěsné

V mBlocku zvolíme desku Me UNO Shield, popř. jinou. Nahrajeme výchozí firmware, popř. též software.

Zobrazení teploty pomocí postavy

Do mBlocku jsme si vytvořili nebo naimportovali ze Scratch postavu s kostými číslic od 1 do 9 a 0 jako desátý kostým, tak aby hodnota číslice odpovídala číslu kostýmu.

Proměnné teplota přiřadíme hodnotu z teplotního čidla. Pokud je hodnota teploty větší než 10, musíme zobrazenou hodnotu upravit. Viz příklad.

Zobrazení hodnoty v mBlock

Minimální a maximální teplota

Domluvili jsme se s žáky na experimentu, který bude trvat 5 minut a každých 30 vteřin zaznamenají teplotu do tabulky – proměnné typu seznam. Teplotu zároveň zobrazujeme na sedmisegmentovém displeji. Zároveň se budou snažit dosáhnout co nejnižší a (nebo) nejvyšší teploty. Po experimentu hodnoty porovnáme. Ze seznamu lze hodnoty také exportovat, pak by ale bylo dobré přidat za každou hodnotu čárku.

Výsledky – 8 týmů

Max Min
32.250 °C 28.300 °C
35.250 °C 32.000 °C
35.375 °C 34.900 °C
34.810 °C 32.375 °C
34.688 °C 27.750 °C
36.500 °C 33.435 °C
35.526 °C 32.500 °C
34.813 °C 31.125 °C