Flappy panda

Nahrajte do mBota výchozí program. Budeme robota využívat jako periferii počítače.

Vytvořte projekt v mBlock inspirovaný hrou „flappy birds”… Když přiblížíte ruku k ultrazvukovému senzoru, tak bude panda stoupat, jinak pomalu klesá. Nesmí se dotknout pohybující se překážky.