Codey mBlock 01 – Svítíme LED

„Ahoj světe!“ aneb budiž světlo! Robot červeně rozsvítí své LED. Ze začátku pracujeme v režimu „živě“. Připojíme robota k počítači pomocí USB nebo BlueTooth.

! Pokud byl v robotovi nahrán jiný program je potřeba aktualizovat firmware a znovu připojit.

1.1. RGB a míchání barev

  • nastavení barvy, saturace a jasu v mBlock/Scratch v rozsahu 0–100
  • barevný model RGB, intenzita červené, zelené a modré složky v rozsahu 0–255

Program v „živém“ režimu začneme zelenou vlaječkou. A rozsvítíme všechny LED červeně.

Po stisku zelené vlaječky se rozsvítí LED červeně.

Projekt v cloudu

mBlock 01 – Svítíme LED RGB